Pokaźny wzrost eksportu części motoryzacyjnych w naszym kraju

117Pokaźny wzrost eksportu części motoryzacyjnych w naszym kraju stał się faktem, choć przecież nie jest to jakaś zaskakująca informacja a raczej ogólna tendencja wzrostowa w sektorze produkcyjnym, którą dostrzegamy od wielu długich lat. Oczywiście nie od dziś mówi się, iż właśnie w tym zakresie zaliczyliśmy największy progres a niejednokrotnie stajemy się jednym z poważnych partnerów do realizacji konkretnych zagadnień związanych z dostawami dla największych koncernów oraz kontrahentów z całego świata. Trudno się z tą opinią i stwierdzeniem nie zgodzić, część takich firm postanowiła zresztą zainwestować na naszym krajowym rynku motoryzacyjnym, dostrzegając korzyści z posiadania tutaj własnych zakładów czy fabryk. Najbliższe lata nie zmienią obecnej koniunktury oraz dobrej hossy w sektorze produkcyjny, długoterminowe umowy są gwarancją stabilizacji choć wiele tutaj zależy od kwestii wywiązania się z nich obu stron, na dzień dzisiejszy nie ma jednak z tym jakichkolwiek problemów a jeżeli występują to są bardzo szybko rozwiązywane.

Comments are closed. Posted by: admin on